B

Christelijke Gereformeerde Kerk Antwerpen-Deurne

De Bijbel

Wij geloven dat de Bijbel woord van God is. De Schepper van hemel en aarde maakt zich daarin bekend aan mensen van alle tijden, plaatsen en culturen.

Verlossing door Jezus Christus

Wij geloven dat door onze ongehoorzaamheid aan Hem er een breuk ontstaan is tussen God en de mens. Geen enkele menselijke inspanning kan die breuk herstellen. Alleen God zelf kon door een bijzondere reddingsoperatie heil brengen. Hij zond daarvoor zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde. Gods Zoon trad op als bemiddelaar tussen God en mens. Dat kostte Hem zijn leven. Hij leed en stierf aan het kruis op Golgotha. Wij geloven dat Hij lichamelijk is verrezen op de derde dag, dat Hij naar de hemel is gegaan en we verwachten zijn wederkomst op de jongste dag.

De Heilige Geest, die samen met de Vader en de Zoon, één unieke God is, maakt van zondaren nieuwe mensen, leert hen geloven en door Zijn kracht tot eer te leven.

 

Belijdenissen

Ons geloof is verwoord in zes belijdenissen: drie belijdenissen uit de begintijd van de christelijke kerk en drie vanuit de tijd van de Reformatie. De eerste drie belijdenissen verbinden ons met de wereldwijde kerk van Christus. Deze belijdenissen hebben door de eeuwen heen de kerk houvast en richting gegeven. De andere drie belijdenissen brengen onder woorden waarom we een protestantse of gereformeerde kerk zijn.

 

Drie oecumenische belijdenisgeschriften delen we met de wereldwijde kerk:

Drie gereformeerde belijdenissen die delen we met de kerk van de Reformatie:

C

© 2018 Evangelisch Centrum. All rights reserved.