B

Christelijke Gereformeerde Kerk Antwerpen-Deurne

We zijn niet alleen kerk op zondag en in het kerkgebouw. Ook buiten de erediensten en muren van ons gebouw willen we ons geloof leven en handen en voeten geven.

 

Bijbeluur

We lezen samen een gedeelte uit de Bijbel en bespreken wat het bij ons oproept aan vragen en gevoelens en wat de betekenis van het Bijbelgedeelte kan zijn voor ons.

Maandelijks op donderdag, 14 uur.

 

Daarnaast gaat de Bijbel (het fysieke boek of de mobiele app) meestal dagelijks open in ons leven als gelovigen: tijdens een persoonlijke stille tijd of met gezin of tafelgenoten bij de maaltijd.

 

Bidden

Bidden doe je vaak persoonlijk, alleen. Wij vinden het ook belangrijk om samen te bidden, tijdens het tweewekelijkse gebedsuur: voor elkaar, voor de kerkgemeenschap, de samenleving en de problematiek in de wereld.

Tweewekelijks op woensdag, 20.30 uur.

 

“Het gebed is nergens zo krachtig als waar christenen samen bidden” –Maarten Luther

 

Ontmoeten

Tijdens de ontmoetingsochtenden praten senioren elkaar bij en leven met elkaar mee. Er is tijd voor bezinning, een inspirerend verhaal of getuigenis, een spel of een uitstap.

Maandelijks op donderdag, 10 uur.

 

Op de jaarlijkse Fancy Fair op 11 november toveren we de kerk om tot cafetaria annex marktje en nodigen we vrienden, familie, buren en kennissen uit voor een ‘terrasje’ in onze kerk.

Jaarlijks op 11 november om 11 uur.

 

Voor de jaarlijkse kerstzangdienst nodigen we iedereen rondom de kerk uit voor een sfeervolle avond met kerstliederen en -muziek.

Vierde zondagavond van advent.

 

Ondersteunen

Daarnaast zetten we ons als kerkgemeenschap in voor onze naaste, o.a. via twee projecten die we structureel ondersteunen:

C

© 2018 Evangelisch Centrum. All rights reserved.

“Het gebed is nergens zo krachtig als waar christenen samen bidden”