B

Christelijke Gereformeerde Kerk Antwerpen-Deurne

Welkom in onze kerkdiensten!

Elke zondag komt de gemeente om 10 uur en om 16.30 uur samen in een kerkdienst. Een kerkdienst wordt ook eredienst genoemd, omdat deze diensten bedoeld zijn tot eer van onze God.

Onze erediensten zijn openbare bijeenkomsten waar iedereen hartelijk welkom is. Het bezoeken van een eredienst houdt geen enkele verplichting in. U mag meezingen en meebidden, maar u mag ook als toeschouwer aanwezig zijn. Ook de collecte is vrijblijvend.

Onze erediensten zijn openbare bijeenkomsten waar iedereen hartelijk welkom is. U ook!

In onze diensten staat de verkondiging van een gedeelte uit de Bijbel centraal. Dat is kenmerkend aan een protestantse kerk. Er wordt een Bijbelgedeelte voorgelezen en in de verkondiging wordt het Bijbelgedeelte uitgelegd. Daarnaast wordt ook aangegeven hoe dit gedeelte betekenis kan hebben voor ons, in onze tijd, in ons leven.

In onze diensten staat de verkondiging van een gedeelte uit de Bijbel centraal.

Vaste onderdelen van een kerkdienst zijn: samenzang, gebed, Bijbellezing, verkondiging, collecte. Bij het gebed vragen we niet alleen om een zegen voor onszelf, maar doen we ook voorbede voor mensen in nood, dichtbij en ver weg.

Daarnaast lezen we in de ochtenddienst Gods wet (de tien geboden) of een ander aansporend gedeelte en is er een kindermoment waarin de kleinsten centraal staan. In de middagdienst belijden wij ons geloof door samen de apostolische geloofsbelijdenis op te zeggen.

Alle generaties – kinderen, jongeren en ouderen – zingen, bidden, lezen en luisteren samen.

Op christelijke feestdagen als Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren krijgen de erediensten een bijzondere invulling. Dit is ook zo op de jaarlijkse biddag en dankdag, bij de viering van het heilig avondmaal, de bediening van de doop, het afleggen van geloofsbelijdenis, en de inzegening van een huwelijk.

Meestal gaat onze eigen predikant voor in de diensten. Hij leidt de dienst en houdt de preek. Soms is er een gastpredikant.

Een dienst duurt meestal ongeveer een uur en een kwartier. De taal van de erediensten is Nederlands. Tijdens elke dienst is er kinderoppas voor de allerkleinsten. Na elke dienst is er koffie en thee en gelegenheid elkaar te ontmoeten.

C

© 2018 Evangelisch Centrum. All rights reserved.